Prohlášení o zpracování osobních údajů

Správci osobních údajů MAASS FUTURE s.r.o.
Pod Harfou 933/74190 00 Praha 9 – Vysočany
IČ: 04266323 DIČ: CZ04266323

 

Azra Mujkić
Pod Harfou 933/74190 00 Praha 9 – Vysočany

 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů V interním úložišti kontaktů jsou uloženy tyto údaje o subjektu údajů:

·         jméno, popřípadě jména

·         příjmení

·         Telefonní číslo

·         E-mailová adresa

·         Poštovní adresa

 

Účel zpracování osobních údajů Vytvoření nabídky na produkty a služby dle poptávky. Identifikace zákazníka při opakovaném kontaktu. Plnění objednávek.
Právní základ zpracování osobních údajů Zákonný požadavek plynoucí ze zákona 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník část čtvrtá – relativní majetková práva na základě dobrovolného poskytnutí osobních údajů v poptávce pro vytvoření nabídky.
Příjemci osobních údajů Zaměstnanci MAASS FUTURE s.r.o. a Azra Mujkić, kterých se týká poptávka služeb. Přístup k osobním údajům libovolného subjektu údajů mají dále osoby v roli uživatelské podpory v roli administrátora.
Záměr předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci Správce osobních údajů nehodlá předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci bez předchozího písemného souhlasu subjektu údajů.
Doba uložení osobních údajů Osobní údaje jsou udržovány do odvolání souhlasu s jejich zpracováním, nebo do uplynutí zákonných povinností plynoucích z jejich zpracování.

 

Právo požadovat přístup k osobním údajům Subjekt údajů si může vyžádat vlastní zpracovávané osobní údaje elektronicky na e-mailové adres eshop@mimidarek.cz nebo osobně na pobočce zpracovatele.
Právo požadovat opravu osobních údajů Subjekt údajů může požadovat opravu svých osobních údajů elektronicky na e-mailové adrese eshop@mimidarek.cz nebo osobně na pobočce zpracovatele.
Právo požadovat výmaz osobních údajů Výmaz osobních údajů je proveden nejpozději do 7 pracovních dní, nebo po uplynutí všech zákonných lhůt pro jejich uchování plynoucí z obchodních vztahů. Právo lze uplatnit elektronicky na e-mailové adrese eshop@mimidarek.cz nebo osobně na pobočce zpracovatele.
Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů Toto právo lze uplatnit žádostí zaslanou elektronicky na e-mailovou adresu eshop@mimidarek.cz nebo osobně na pobočce zpracovatele.
Právo na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů Toto právo lze uplatnit žádostí zaslanou elektronicky na e-mailovou adresu eshop@mimidarek.cz nebo osobně na pobočce zpracovatele.
Právo na přenositelnost osobních údajů Toto právo lze uplatnit žádostí zaslanou elektronicky na e-mailovou adresu eshop@mimidarek.cz a osobní údaje subjektu údajů jsou předávány ve formátu CSV.
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů Každý subjekt údajů m právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje jsou následně odstraněny ze systému do 7 pracovní dní, nebo po uplynutí všech zákonných lhůt pro jejich uchování plynoucí z přechozích obchodních vztahů. Právo lze uplatnit elektronicky na e-mailové adrese eshop@mimidarek.cz nebo osobně na pobočce zpracovatele.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Povinnost poskytnutí osobních údajů a následky plynoucí z neposkytnutí Zpracování osobních údajů vyplývá z výše uvedeného požadavku a podléhá udělení souhlasu subjektem údajů. V případě neposkytnutí příslušných údajů není možné subjektu údajů vypracovat nabídku na služby či produkty internetového obchodu.
Automatizované rozhodování a profilování osobních údajů Neprovádí se automatizované individuální rozhodování ani profilování osobních údajů.
Jiné účely zpracování osobních údajů Osobní údaje nejsou zpracovávány pro jiné účely, než je výše uvedený účel zpracování osobních údajů.

Žádné produkty v nákupním košíku